برگزاری کمپین هوای پاک

مسابقه هوای پاک

مسابقه هوای پاک


شون در راستای مسئولیت‌های اجتماعی این برند به مناسبت ۲۹ دی‌ماه #روز_هوای_پاک، کمپینی برگزار نمود که طی آن افراد ویدئوهای خود را با موضوع "نقش هر شخص در کاهش آلودگی هوا چیست؟" را ارسال نمودند و به بهترین ویدئوها جوایزی اهدا گردید.


1- خانم سهیلا وکیل زاده یک دستگاه دوچرخه
2- خانم رامک محمودی یک دستگاه بخور
3- آقای بهداد حسینی یک دستگاه بخور
4- خانم جلیلی پک محصولات شون