بیست و سومین نمایشگاه

حضور شون در نمایشگاه

حضور شون در نمایشگاه

برند بهداشتی شون Schon محصول مشترک ایران و آلمان در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی Iran Beauty and Clean
شرکت سلامت اریان پخش از شما عزیزان برای بازدید از این نمایشگاه از شما دعوت به عمل می آورد.

زمان بازدید ۵ تا ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵
ساعت بازدید از ۱۰ صبح تا ۱۸
سالن شش غرفه سی وسه

منتظر دیدارتان هستیم

برند بهداشتی شون Schon محصول مشترک ایران و آلمان در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی Iran Beauty and Clean
شرکت سلامت اریان پخش از شما عزیزان برای بازدید از این نمایشگاه از شما دعوت به عمل می آورد.

زمان بازدید ۵ تا ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵
ساعت بازدید از ۱۰ صبح تا ۱۸
سالن شش غرفه سی وسه

منتظر دیدارتان هستیم