حضور برند گیاهی شون در دومین همایش جایزه مسئولیت اجتماعی

همایش صدا سیما - نه منون

 

در ادامه کمپین نه ممنون و فعالیت های برند گیاهی شون در خصوص ترویج فرهنگ استفاده نکردن از پلاستیک، این برند در دومین همایش مسئولیت اجتماعی که در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد حضور یافت. در این همایش شون با ارائه کیف های پارچه ای به حاضرین و توضیح فعالیت های دوستدار محیط زیستش همه حاضرین را به حضور در کوه پیمایی که در اواسط مرداد ماه در توچال برگزار خواهد شد دعوت کرد. در این کوه پیمایی، شون پاکسازی محیط زیست از زباله های پلاستیکی را دنبال می کند.