حضور بهار عزیز (اینستاگرامر معروف) در کمپین #نه_ممنون

اینستاگرامر بهار در کمپین #نه_ممنون شون

اینستاگرامر بهار در کمپین #نه_ممنون شون

ممنون از بهار عزیز برای حمایت از کمپین #نه_ممنون 

برای شرکت در مسابقه #نه_ممنون فقط تا پایان آبان ماه فرصت دارید.

منتظر حضور گرمتان در این مسئولیت اجتماعی هستیم.

اینستاگرامر بهار در کمپین #نه_ممنون شون