عکس ارسالی از @seyyednia

برای مصرف کمتر از پلاستیک به جای لیوان یکبار مصرف پلاستیکی می توانیم یک لیوان فلزی یا سرامیکی به همراه خود داشته باشیم، همچنین به جای دستمال هایی که در آن از الیاف پلاستیکی استفاده شده از دستمال پارچه ای استفاده کنیم، یک کیف و کیسه پارچه ای به همراه داشته باشیم تا در هنگام خرید به جای کیسه های پلاستیکی از آن استفاده کنیم.