عکس ارسالی از @singo

پاکسازی طبیعت زیبای کوه از زباله های پلاستیکی