۳ فایده گیاه بابونه برای پوست

۳ فایده بابونه

۳ فایده بابونه

بابونه دارای خواص ضد التهابی است که به تسکین التهاب و شادابی پوست کمک می کند.

بابونه دارای آنتی اکسیدان است که پیری پوست را به تعویق می اندازد.

.بابونه ضدباکتری است از بخور آن می توانید جهت بهبود جوش های استفاده نمایید