شامپو گیاهی شون

انتخاب شامپو گیاهی شون

در هنگام انتخاب شامپو به سه نکته اساسی، میزان چربی پوست سر، نوع مو و وضعیت فعلی آن توجه کنید.