حفاظت از محیط زیست

حفاظت از محیط زیست در سفرهای نوروزی

برای حفاظت از محیط زیست، در سفرهای نوروزی ماهی قرمز داخل رودخانه یا دریاچه رها نکرده و وارد محیط‌های حفاظت شده نشوید.