استفاده از کرم بعد از ژل ضد عفونی کننده

استفاده از کرم

پوستی دستانتان را بعد از مصرف ضد عفونی کننده ها با آبرسان و مرطوب کننده های شون برطرف کنید