ریمل زدن

استفاده از ریمل

یکی از رو‌ش‌هایی که باعث گیرایی و زیبایی چشم شما می‌شود، استفاده از ریمل است. اما روش صحیح ریمل زدن سخت‌تر از چیزی که فکر می‌کنید هست. قبل استفاده از ریمل باید بدانید روش انتخاب ریمل را بدانید. از قدیم گفتند که هرکه طاووس خواهد، جور هندوستان کشد! در نتیجه باید تلاش کنید تا بتوانید چشمانی زیبا داشته باشید.