نشست خبری معرفی شون

نشست خبری معرفی محصول جدید شون

نشست خبری معرفی محصول جدید برند شون برگزار و محصول کرم گیاهی آنتی پولوشن یا محافظ پوست در برابر آلودگی هوای شون معرفی شد.