کف کردن صابون

حمام با شامپو بدن یا صابون

تمیزکنندگی شامپو بدن بیشتر است یا صابون؟