شامپو بدن بهتر است یا صابون

شامپو بدن یا صابون

انتخاب شامپو بدن یا صابون بیشتر از سلیقه به نوع پوست و مواد موجود آن بستگی دارد