کف کردن صابون و شامپو

استفاده از شامپو بدن یا صابون

کف کردن زیاد شامپو بدن یا صابون هشداری برای قلیایی بودن بیش از حد صابون است.