برای شستن صورت صابون بهتر است یا شامپو

برای شستن صورت صابون بهتر است یا شامپو