انواع مختلف ریمل

استفاده از ریمل حرفه ای

علاوه بر انواع برس، انواع مختلفی از ریمل داخل بازار وجود دارند که باید با آنها آشنا شوید.