خط چشم و ریمل آرایش اسموکی

روش های آرایش اسموکی آسان

ریمل و خط چشم در آرایش اسموکی کلاسیک معمولا مشکی است.