رولان پینک پرنسس

ضد تعریق پینک پرنسس شون

دئورولان پینک پرنسس شون دارای فرمولاسیون مدرن با حداکثر اثربخشی برای جلوگیری از تعریق و ایجاد بوی بد در تمام طول روز است.