کرم لایه بردار گردو شون

کرم لایه بردار گردو

کرم لایه بردار (اسکراب) گیاهی گردو شون با کمک به جداسازی سلول های مرده سطح پوست، برای شما پوستی درخشان و شفاف به ارمغان می آورد.