کانسیلر مخصوص پف زیر چشم

کانسیلر مخصوص پف زیر چشم

یکی از کاربردهای کانسیلر به عنوان کرم پوشاننده پف زیر چشم است.