چگونه کرم پودر بزنیم که ظاهر طبیعی و بدون ماسیدگی داشته باشد؟