تولید محلول ضد عفونی کننده و تامین نیاز سلامتی جامعه