حضور بهار عزیز (اینستاگرامر معروف) در کمپین #نه_ممنون