من هم به کمپین نه ممنون برند گیاهی شون می پیوندم!

مثل هر کمپین اجتماعی دیگه ای، جهت عضویت در این کمپین می بایست در مرحله اول یکسری تعهدات رو قبول کنید و پاش رو امضا کنید و از این به بعد بهش احترام بگذارید.
[fc id='5' align='center'][/fc]

تعهدات عضویت در کمپین

متعهد می‌شوم برای محیط زیستم ارزش بیشتری قائل باشم.

متعهد می‌شوم در انجام خریدهای روزانه ام تا حد امکان از کسیه های پلاستیکی استفاده نکنم.

متعهد می‌شوم به قدر توانم در راه ترویج و توسعه فرهنگ حفاظت از محیط زیست به واسطه استفاده از کسیه های پارچه ای بکوشم.

41052

تعداد افرادی که تا دیروز به این کمپین پیوسته اند

اشتراک این پیام با دوستان و آشناهامون و فراهم کردن این فرصت برای اون ها هم دست کمی از حفاظت محیط زیست نداره، پس سفیر حفاظت از محیط زیست بشید!